แสวงบุญอิสราเอล
วันที่ 6-13 กันยายน 2554/2011 สมาชิกคณะผู้รับใช้ฯ 12 คนได้ไปแสวงบุญ ณ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์? ประเทศอิสราแอล ร่วมกับคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ทุกคนได้รับพระพรกันมาอย่างทั่วหน้า เป็นพระพรแห่งความรักที่พระเจ้าประทานให้ผ่านทางผู้ใหญ่ของคณะ ให้ได้สัมผัสกับแผ่นดิน สถานที่ของพระเยซูเจ้าตั้งแต่เกิด เจริญวัย จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ ทำให้สมาชิกได้เข้าใจในชีวิตและพระวาจาของพระองค์มากยิ่งขึ้น หล่อเลี้ยงชีวิตจิตเป็นอย่างดี เติมพลังให้รักพระองค์มากขึ้นในทุกๆวัน เพื่อสานต่อภารกิจของพระองค์

2011_6-13sep01.JPG 2011_6-13sep02.JPG 2011_6-13sep03.JPG

2011_6-13sep04.JPG 2011_6-13sep05.JPG 2011_6-13sep06.JPG

2011_6-13sep07.JPG 2011_6-13sep08.JPG 2011_6-13sep09.JPG

2011_6-13sep10.JPG 2011_6-13sep11.JPG 2011_6-13sep12.JPG

2011_6-13sep13.JPG 2011_6-13sep14.JPG 2011_6-13sep15.JPG

2011_6-13sep16.JPG 2011_6-13sep17.JPG 2011_6-13sep18.JPG

2011_6-13sep19.JPG 2011_6-13sep20.JPG 2011_6-13sep21.JPG

2011_6-13sep22.JPG 2011_6-13sep23.JPG 2011_6-13sep24.JPG

2011_6-13sep25.JPG 2011_6-13sep26.JPG 2011_6-13sep27.JPG

2011_6-13sep28.JPG 2011_6-13sep29.JPG 2011_6-13sep30.JPG