ภารกิจรัก  รับใช้  กับภัยน้ำท่วม
ภารกิจรัก? รับใช้? กับภัยน้ำท่วม

????????? คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ร่วมกับโรงเรียนในเครือคณะผู้รับใช้ฯ ได้นำสิ่งของอุปโภคและบริโภคต่าง ๆช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมในสังฆมณฑลนครสวรรค์วัดบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี วัดบางขาม? อ.บ้านหมี่? จ.ลพบุรีบ้านเณรจอห์น ปอลและหลายหมู่บ้านในอ.เมือง? จ.นครสวรรค์? อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ? อ.เสนา? จ. พระนครศรีอยุธยา อ.บางเลน? จ.นครปฐม ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน? 2554? จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้? เป็นความรักของพระคริสตเจ้าที่ผลักดันเราในสภาพสังคมปัจจุบัน ?


2011_flood01.JPG 2011_flood02.JPG 2011_flood03.JPG

2011_flood04.JPG 2011_flood05.JPG 2011_flood06.jpg

2011_flood07.jpg 2011_flood08.jpg 2011_flood09.jpg

2011_flood10.jpg 2011_flood11.jpg 2011_flood12.JPG

2011_flood13.JPG 2011_flood14.JPG 2011_flood15.JPG

2011_flood16.JPG 2011_flood17.JPG 2011_flood18.JPG

2011_flood19.JPG 2011_flood20.JPG 2011_flood21.JPG

2011_flood22.JPG 2011_flood23.JPG 2011_flood24.JPG

2011_flood25.JPG 2011_flood26.JPG 2011_flood27.JPG

2011_flood28.JPG 2011_flood29.JPG 2011_flood30.JPG

2011_flood31.JPG