Get Adobe Flash player

ข่าวสารผู้รับใช้ฯ

สถิติการเยี่ยมชม

001513347
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
940
395
5816
1427258
16535
24907
1513347

Your IP: 44.211.26.178
Server Time: 2024-06-23 07:03:55

Who 's Online

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านพระมารดาแห่งสันติภาพ.....

 

 

 

คณะภคินีผู้รับใช้ฯ ในประเทศกัมพูชา

               คณะภคินีผู้รับใช้ฯ ได้ติดตามสภาพทางสังคมและสภาพของพระศาสนาจักรหลังสิ้นสุดสงคราม กลางเมืองของประเทศกัมพูชาแล้ว เห็นว่า ประเทศอยู่ในสภาพที่ต้องการการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน

               คณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เข้าไปช่วยเหลือเยาวชนชาย-หญิงตามจิตตารมณ์ของคณะ

      ในปี ค.ศ.1993 สมัยที่คุณแม่อังแนสวิไลวรรณ  ยนปลัดยศ ดำรงตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะ คุณพ่อประธาน ศรีดารุณศีล อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้เชิญคณะให้ไปร่วมทำงานที่กัมพูชา คณะภคินีฯผู้รับใช้ได้ทราบความต้องการเร่งด่วนของพี่น้องชาวกัมพูชา ในด้านศาสนาและศีลธรรม ที่สุด

ในปี ค.ศ. 1997 คณะได้ส่งซิสเตอร์พรทิพย์ แก้วกิ่งและ ซิสเตอร์สุดาทิพย์ เจริญพานิช ไปทำงานในประเทศกัมพูชาในนามของคณะธรรมทูตไทยที่วัดกำปงโรเต๊ะ จังหวัดกำปงธม ร่วมกับพระสงฆ์ในงานอภิบาล มีงานสอนคำสอน งานพิธีกรรม งานอภิบาลครอบครัวและงานด้านฝึกอาชีพ สำหรับสตรีและเยาวชน ดูแลเด็กและเยาวชนที่มาจากหมู่บ้าน มาพักที่หอพักของวัด เพื่อไปเรียนในเมือง ในปี ค.ศ. 2002 ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์ ได้ถูกส่งเป็นธรรมทูตคนที่ 3  

ปีค.ศ. 2002-ค.ศ. 2009 ซิสเตอร์ทั้งสามได้เริ่มและเปิดโรงเรียนอนุบาลเล็ก ๆ ขึ้นอีก 2 ชุมชน จากการทำงานใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน เมล็ดพันธุ์แห่งกระแสเรียกก็เริ่มงอกงามและเกิดผล ซิสเตอร์มารีย์มักดาเลนา สุขลิน กึก ได้ถวายตัวครั้งแรกแด่พระเจ้าในเดือนพฤษภาคม

ปี ค.ศ. 2010 ที่กัมปงธม ทำให้มีสมาชิกทำงานในกัมพูชาเพิ่มขึ้นเป็น 4 คน

ปี ค.ศ. 2012 ปีที่ 75 แห่งการก่อตั้งคณะ พระเจ้าทรงประทานพระคุณแห่งชีวิตธรรมทูตแก่คณะ

เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง คือซิสเตอร์เทเรซา จีรนันท์ กิมเล็ก ได้ไปเริ่มชีวิตธรรมทูตในกัมพูชาจึงมีสมาชิกภคินีผู้รับใช้ฯ 5 คนดำเนินงานอยู่ที่กัมปงธม ซึ่งพระสังฆราชฟีกาเรโด(กีเก้) เอส.เจ. มอบหมายงานใหม่ให้ทำที่เสียมเรียบ อีกแห่งหนึ่ง นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในงานธรรมทูต และเป็นผลแห่งการทรงนำของพระเจ้า ร่วมกับความเสียสละและความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคน ซึ่งมั่นใจในพระวาจาที่ว่า  “เมล็ดที่ยอมเปื่อยเน่าไป ก็จะเกิดผลมาก”

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง