Get Adobe Flash player

บ้านลุยยีนา  ราชบุรี

2020 เยาวนารี ม.ปลาย

บ้านอบรมผู้ฝึกหัด ขั้นเยาวนารีมัธยมปลาย

 

ปีการศึกษา 2561/2018

ปัจจุบัน มีเยาวนารีจำนวน 12 คน มาจาก 3 สังฆมณฑลคือ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลอุดรธานีและสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

โดยมี ซิสเตอร์อริสรา  สุริปะ รับผิดชอบดูแลซึ่งจะมารับหน้าที่ในอีก 3 เดือน 

 

ปีการศึกษา 2562/2019

ปัจจุบัน มีเยาวนารีจำนวน 11 คน มาจาก 3 สังฆมณฑลคือ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลอุดรธานีและสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

โดยมี ซิสเตอร์อริสรา  สุริปะ เป็นผู้ดูแลเยาวนารี ม.ปลาย

 

ปีการศึกษา 2563/2020

ปัจจุบัน มีเยาวนารีจำนวน 14 คน มาจาก 3 สังฆมณฑลคือ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลอุดรธานี และสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

โดยมี ซิสเตอร์หทัยทิพย์  ยอดสุขประเสริฐ เป็นผู้ดูแลเยาวนารี ม.ปลาย

 

 


และสามารถพบกับเราได้ที่ https://www.facebook.com/BANLUIGINA

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง