Get Adobe Flash player

IMG_1068_resize

วันที่ 12 - 14 มกราคม ธรรมทูตของเรามีโอกาสต้อนรับบราเดอร์คณะเยซูอิต 6 ท่าน จากประเทศเกาหลี เรียนปรัชญาปี2 มาสัมผัสชีวิตที่เขมรระยะสั้น ๆ บราเดอร์ได้มาช่วยเด็ก ๆ เกี่ยวข้าว

ธรรมทูตของเราก็ลงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวเด็ก ๆ ได้ร้องเพลงต้อนรับบราเดอร์ และทานอาหารร่วมกัน

?

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง