IMG_1068_resize

วันที่ 12 - 14 มกราคม ธรรมทูตของเรามีโอกาสต้อนรับบราเดอร์คณะเยซูอิต 6 ท่าน จากประเทศเกาหลี เรียนปรัชญาปี2 มาสัมผัสชีวิตที่เขมรระยะสั้น ๆ บราเดอร์ได้มาช่วยเด็ก ๆ เกี่ยวข้าว

ธรรมทูตของเราก็ลงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวเด็ก ๆ ได้ร้องเพลงต้อนรับบราเดอร์ และทานอาหารร่วมกัน

IMG_1060_resize.JPG IMG_1068_resize.JPG IMG_1767_resize.JPG

IMG_1768_resize.JPG IMG_1772_resize.JPG IMG_1775_resize.JPG

IMG_1778_resize.JPG IMG_1782_resize.JPG IMG_1784_resize.JPG

?