Get Adobe Flash player

11241793 445716545589667 3069412376256408146 n

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2015 คณะอนุกรรมการ ฝ่ายแพร่ธรรมของคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ จัดอบรมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนในเครือคณะฯ หัวข้อ "ผู้นำเยาวชน สานฝันอัตลักษณ์โรงเรียนในเครือคณะผู้รับใช้ฯ " โดยมีซิสเตอร์สมปอง ทับปิง เป็นวิทยากรเรื่อง "ผู้นำค้นพบคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และ ผู้นำ ผู้ให้ รัก รับใช้ และให้อภัย" และคุณติณณ์ธนัทสรณ์ เป็นวิทยากรในการละลายพฤติกรรม ให้บรรดาเยาวชนออกจากตนเองและเตรียมพร้อมรับการอบรมอย่างเข้มข้น  รวมถึงคุณครูตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือคณะผู้รับใช้ฯได้เข้ามาร่วมทีมอบรมกับซิสเตอร์ จัดกิจกรรมบูรณาการเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของโรงเรียนให้บรรดาเยาวชนเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถกลับไปเป็นผู้นำในโรงเรียนของตน ทำให้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์เด่นชัดยิ่งขึ้น มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 178 คน จาก 8 โรงเรียน

 

                                                 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง