Get Adobe Flash player

วนฉลองแขวง

      อธิการิณีเจ้าคณะ ซิสเตอร์มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์และสมาชิก พร้อมกับผู้ฝึกหัด  ร่วมงานฉลองแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2015 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมกับบรรดาเยาวชนของครอบครัวซาเลเซียนที่มาชุมนุมที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เพื่อเตรียมสมโภชปิด 200 ปี ชาตกาลของคุณพ่อบอสโก และสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง