เขาเฝาสมเดจพระเทพรตนราชสดา

            ข่าวในราชสำนัก วันที่ 28 กันยายน 2015 คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ นำคณะซิสเตอร์ผู้บริหารโรงเรียนนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย อธิการิณีเจ้าคณะซิสเตอร์มะลิวัลย์ ปรมัต์วิโรจน์ ร่วมด้วย ซิสเตอร์อุรษา อธิการโรงเรียน ซิสเตอร์อารยา ภานุศรี์ี ซิสเตอร์จรัญญา เปาเล้ง ผู้แทนครูและนักเรียน โรงเรียนนารีวิทยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมด้วยคณะชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมหนึ่งความดีนารีวิทยา ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

12032220_855988631163092_8025378487530876438_n.jpg 12046927_855988511163104_6404979804028680986_n.jpg 12046997_855988354496453_1655773826171048385_n.jpg

12049122_855988641163091_8709672161112311547_n.jpg 12063646_855988394496449_1521862799127125180_n.jpg 12063750_855988571163098_3225057448592710831_n.jpg

12072594_855988477829774_6411516807308977104_n.jpg 12072806_855988577829764_9087599582930940238_n.jpg 12074955_855988524496436_2294717759403058504_n.jpg

12079653_855988401163115_3287892685855378766_n.jpg