21122220 1406215626140387 7376736764965575731 o

           วันที่ 21-24 สิงหาคม  อธิการิณีเจ้าคณะ ซิสเตอร์มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์ และซิสเตอร์อริสรา สุริปะ ไปเยี่ยมสมาชิกที่ทำงานอยู่ที่ประเทศกัมพูชา พร้อมกับบรรยากาศการต้อนรับ ความสุข ความชื่นชมยินดี