20180725พิธีสวดซ.แจ่มฟ้า คืนสอง

            ในคืนสอง พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์เรยีนาแจ่มฟ้า ประสูตรแสงจันทร์ มีบรรดาพระสงฆ์ พี่น้องสมาชิก ญาติพี่น้อง ผู้ฝึกหัด ศิษย์เก่าและสัตบุรุษ มาร่วมสวดภาวนา ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี