20180725พิธีสวดซ.แจ่มฟ้า คืนสอง

            ในคืนสอง พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์เรยีนาแจ่มฟ้า ประสูตรแสงจันทร์ มีบรรดาพระสงฆ์ พี่น้องสมาชิก ญาติพี่น้อง ผู้ฝึกหัด ศิษย์เก่าและสัตบุรุษ มาร่วมสวดภาวนา ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี

 

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg

0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg

0013.jpg 0014.jpg 0015.jpg

0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg

0019.jpg 0020.jpg 0021.jpg

0022.jpg 0023.jpg 0024.jpg

0025.jpg 0026.jpg 0027.jpg

0028.jpg 0029.jpg 0030.jpg

0031.jpg 0032.jpg 0033.jpg

0034.jpg 0035.jpg 0036.jpg

0037.jpg 0038.jpg 0039.jpg

0040.jpg