20181218 พิธีสวดภาวนาอุทิศและพิธีบุชาหน้าศพแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงษ์ คืนสี่

        วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คืนที่สี่ พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ซิสเตอร์อักแนส ถวิล เสรีพรพงษ์ มีบรรดาพระสงฆ์ พี่น้องสมาชิก ญาติพี่น้อง สามเณร ผู้ฝึกหัด ศิษย์เก่าและสัตบุรุษมาร่วมสวดภาวนา ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี

 

IMG_2447.JPG IMG_2449.JPG IMG_2452.JPG

IMG_2458.JPG IMG_2460.JPG IMG_2463.JPG

IMG_2469.JPG IMG_2470.JPG IMG_2471.JPG

IMG_2479.JPG IMG_2483.JPG IMG_2509.JPG

IMG_2511.JPG IMG_8781.JPG IMG_8782.JPG

IMG_8783.JPG IMG_8786.JPG IMG_8787.JPG

IMG_8788.JPG IMG_8794.JPG IMG_8795.JPG

IMG_8796.JPG IMG_8798.JPG IMG_8808.JPG

IMG_8811.JPG IMG_8819.JPG IMG_8820.JPG

IMG_8824.JPG IMG_8825.JPG