20181219 1 พิธีอำลาแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงษ์

       สมาชิกคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ผู้ฝึกหัดและญาติพี่น้องร่วมกันทำพิธีอำลาซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงศ์ ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล ก่อนที่จะนำท่านไปทำพิธีปลงศพที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

 

01.JPG 010-1.JPG 010.JPG

011.JPG 012.JPG 013.JPG

014.JPG 015.JPG 016.JPG

017.JPG 018.JPG 019.JPG

02-2.JPG 02.JPG 020.JPG

021.JPG 022.JPG 023.JPG

024.JPG 025.JPG 026.JPG

027.JPG 028.JPG 029.JPG

03-2.JPG 03.JPG 030.JPG

032.JPG 033.JPG 034.JPG

035.JPG 036.JPG 037.JPG

038.JPG 039.JPG 04.JPG

040.JPG 041.JPG 042.JPG

043.JPG 044.JPG 045.JPG

046.JPG 047.JPG 048.JPG

05.JPG 06.JPG 07.JPG

08.JPG 09.JPG IMG_2615.JPG

IMG_8910.JPG