20181219 1 พิธีอำลาแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงษ์

       สมาชิกคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ผู้ฝึกหัดและญาติพี่น้องร่วมกันทำพิธีอำลาซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงศ์ ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล ก่อนที่จะนำท่านไปทำพิธีปลงศพที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก