Get Adobe Flash player

ภารกิจรัก  รับใช้  กับภัยน้ำท่วม
ภารกิจรัก? รับใช้? กับภัยน้ำท่วม

????????? คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ร่วมกับโรงเรียนในเครือคณะผู้รับใช้ฯ ได้นำสิ่งของอุปโภคและบริโภคต่าง ๆช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมในสังฆมณฑลนครสวรรค์วัดบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี วัดบางขาม? อ.บ้านหมี่? จ.ลพบุรีบ้านเณรจอห์น ปอลและหลายหมู่บ้านในอ.เมือง? จ.นครสวรรค์? อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ? อ.เสนา? จ. พระนครศรีอยุธยา อ.บางเลน? จ.นครปฐม ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน? 2554? จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้? เป็นความรักของพระคริสตเจ้าที่ผลักดันเราในสภาพสังคมปัจจุบัน ?


ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง