Get Adobe Flash player

 

CM tour_039

วันที่ 26 ธันวาคม 2011 เวลา 18.00 น. อธิการิณีเจ้าคณะ พร้อมด้วยคณะซิสเตอร์ และตัวแทนผู้ฝึกหัด ร่วมพิธีเปิดและเสกบ้านเยาวสตรีหทัยนิรมล อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ โดยคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร หลังมิสซา คุณพ่อได้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับคณะของเราที่ได้เข้ามาทำงานในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งล้านนา ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมและมีงานมากมายให้เราได้รับใช้ เป็นต้น บรรดาเด็ก ๆ และเยาวชน

Blessing new house_004CM tour_037

บ้านเยาวสตรี "หทัยนิรมล"

ก่อตั้งขึ้น ตามนโยบายของสมัชชาสามัญครั้งที่ 9 (ค.ศ.2005 - 2009) และต่อเนื่องถึงสมัชชาสามัญครั้งที 10 ที่มีนโยบายจะช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสานต่อภารกิจ และเจตนารมณ์ของพระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี บิดาผู้ตั้งคณะ ที่ได้วางแนวทางปฏิบัติ ให้คณะภคินีผู้รับใช้ฯทำความดีเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรี

ปีการศึกษา 2554 คณะจึงได้เปิดบ้านใหม่ ซึ่งมีชื่อว่า " บ้านเยาวสตรีหทัยนิรมล" ที่บ้านเลขที่ 131 หมุ่ที่ 5 ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเยาวสตรีกลุ่มชาติพันธ์คาทอลิก ซึ่งต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวะ ให้มีที่พักที่ปลอดภัยและเหมาะสม โดยปีนี้มีนักเรียนจำนวน 12 คน

?

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง