Get Adobe Flash player

cm20111227

วันที่ 26-31 ธันวาคม 2554 ซิสเตอร์ผุ้อาวุโส ซิสเตอร์ผู้เยาว์ และอัสปิรันต์ 5 คน พักผ่อนร่วมกันที่เชียงใหม่และเชียงราย
CM tour_017
CM tour_006

การพักผ่อนร่วมกันของซิสเตอร์อาวุโสกับภคินีผู้เยาว์และอัสปีรันต์ 5 คน ที่เชียงใหม่และเชียงราย ในระหว่างวันที่ 26-31 ธันวาคม 2011/2554
นับเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับคณะอีกเหตุการณ์หนึ่ง เพราะในการเดินทางไปพักผ่อนร่วมกันนี้ ก็เป็นการไปร่วมเสกบ้าน "เยาวสตรีหทัยนิรมลที่เชียงใหม่" ซึ่งเป็นอาคารบ้านพักของซิสเตอร์มีสองชั้น คือ ชั้นล่าง ประกอบด้วย "วัดน้อย" ห้องอาหาร และห้องทำงานของซิสเตอร์ผู้รับผิดชอบ ส่วนชั้นสองเป็นห้องพักจำนวน 6 ห้อง มีโรงซักเล็ก ๆ สำหรับบรรดาซิสเตอร์ด้วย อธิการิณีเจ้าคณะ ซ.อุษณีย์ ซวรรณา ซ.สุมิตรา บรรดาเด็ก ๆ และผู้ร่วมงานได้เหน็ดเหนื่อยตระเตรียมทุกอย่างสำหรับเรา
วันที่ 26 ธันวาคม หลังจากเดินทางไปถึง มีเวลาพักพอสมควร เวลา 18.00 น. มีการเสกบ้าน เสกวัดน้อย และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหารมาทำพิธี มีการเสกแท่นระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณด้วย คุณพ่อได้แสดงความยินดีและต้อนรับคณะที่ได้เข้ามาร่วมงานในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งล้านนา ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งมีความร่ำรวยในวัฒนธรรมและมีงานมากมายที่จะรับใช้เป็นต้นบรรดาเยาวชนหญิงซึ่งมีจำนวนมากมาย
วันต่อ ๆ ไป ก็มีคุณพ่อวินัย คุณพ่อบุสโป คณะเยซูอิตมาทำพิธีบูชาขอบพระคุณ ในวัดน้อยแห่งนี้
ซิสเตอร์วรรณา วิสิฐนนทชัย ไปช่วยเตรียมอาหาร ฝึกเด็ก และผู้ร่วมงานในการจัดเตรียม การทำอาหารในวันแรก ๆ ส่วนวันหลัง ๆ ก็เป็นซ.สุมิตรา โจสรรนุสนธิ์ และบรรดาเด็ก ๆ 6 คน ที่อยู่รับใช้ ทุกคนทำด้วยใจรักและบริการอย่างเต็มที่
ซ.อุษณีย์ เป็นผู้นำทัวร์ในที่ต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษที่ช่วยให้กลุ่มทัวร์พิเศษนี้ได้พักผ่อน ได้ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง บรรดาซิสเตอร์ผู้อาวุโสก็มีน้องซิสเตอร์ผู้เยาว์และอัสปีรันต์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างเต็มที่ จุดใหญ่ ๆ ที่ไปชมคือ พืชสวนโลก เชียงใหม่ และดอกไม้งามเมืองเชียงราย แวะชมบ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน และวัดร่องขุ่น ทุกคนประทับใจในพระปรีชาสามารถของพระเจ้า ซิสเตอร์อาวุโสทุกคนสบายดี ไม่เจ็บป่วยจนกระทั่งกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย ในระหว่างวันเหล่านี้ บรรดาซิสเตอร์ก็ได้มีโอกาสไปชื่นชมหมู่คณะซาเลเซียนสองแห่ง คือ บ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด และศูนย์คำสอนแม่ริม ได้ร่วมมิสซาที่นั่นด้วย
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานให้ทุกอย่าง อย่างบริบูรณ์และคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย ทุกคนอิ่มใจด้วยความรักและความเมตตากรุณาของพระองค์ผ่านทางผู้มีน้ำใจดีต่อเราทุกคน ขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง