20190511พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพและฉลอง25ปีในชีวิตนักบวช แม่ปอนฯ

       วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562  ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ร่วมฉลองและยินดีกับซิสเตอร์คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน) โอกาสฉลอง 25 ปีแห่งชีวิตนักบวช ของซิสเตอร์ลำดวน ศรีเจริญตระกูล และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพของซิสเตอร์อีก 8 ท่าน โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัด นักบุญเปาโล อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

20190511พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพและฉลอง25ปีในชีวิตนักบวช แม่ปอนฯ.jpg 59889454_2281563651907780_2387350188432818176_n.jpg 60197931_10157599612519883_3454909935291203584_o.jpg

60336689_2281563588574453_3379486478462615552_n.jpg