20190629ร่วมฉลอง 50 ปี ชีวิตนักบวชของซิสเตอร์คาทารีนา มาเรีย ซิลวา คณะ อัสสัมชัญ

         วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ร่วมยินดี โอกาสฉลอง 50 ปี ชีวิตนักบวชของซิสเตอร์คาทารีนา มาเรีย ซิลวา คณะ อัสสัมชัญ ที่วัดอัครเทวดาราฟาเอล ท่าบ่ม จ.เลย

 

185717.jpg 185718.jpg 185719.jpg

185720.jpg 185721.jpg 185722.jpg

185723.jpg 185724.jpg 185725.jpg

185726.jpg 185727.jpg 185728.jpg

185729.jpg 185730.jpg 185731.jpg

185732.jpg 185733.jpg 185734.jpg

185735.jpg 185736.jpg 185737.jpg

185738.jpg 185739.jpg 185740.jpg

185741.jpg 185742.jpg 185743.jpg

185744.jpg 185745.jpg 185746.jpg

185747.jpg 185748.jpg 185749.jpg

185751.jpg 185752.jpg 185753.jpg

185754.jpg 20190629ร่วมฉลอง 50 ปี ชีวิตนักบวชของซิสเตอร์คาทารีนา มาเรีย ซิลวา คณะ อัสสัมชัญ.jpg