20191020วันแพร่ธรรม ส.กรุงเทพฯ

      วันที่ 20 ตุลาคม 2019 อัสปีรันต์ 4 คน เข้ารับเกียรติบัตรโครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด(PMG ฺBKK ปีที่ 11) โอกาสวันแพร่ธรรมสากลและวันองค์กรฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ  

20191020วันแพร่ธรรม ส.กรุงเทพฯ.jpg 5937.jpg 72223817_402461330374090_5493236456887418880_o.jpg

72525308_402464603707096_5286341534277435392_o.jpg 72623444_402461160374107_6827117363310100480_o.jpg 72665199_2143475145957321_769456112771530752_o.jpg

72836732_2143482225956613_1309760975678734336_o.jpg 72884159_402464187040471_6608713513189769216_o.jpg 73009616_2143476525957183_659091559391690752_o.jpg

73060609_402464200373803_4614074458330628096_o.jpg 73357362_2143474975957338_1605643514673102848_o.jpg 74459850_2143473725957463_1669183325274636288_o.jpg

74664545_3016721481721424_6478996283850752000_o.jpg 74799414_402464560373767_1423092784524427264_o.jpg 74871357_2143481815956654_1040690259655917568_o.jpg

74937460_2143480879290081_629811328520814592_o.jpg 75034497_402461720374051_7542142616805048320_o.jpg 75237591_402461557040734_7304192915981467648_o.jpg

75246768_2143477979290371_1978492013640679424_o.jpg 75247423_2143476782623824_7955336646981844992_o.jpg 75258632_402452170375006_34387312058040320_o.jpg