201911107อบรมผู้เยาว์ ที่มหาไถ่ มีนบุรี

       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์ผู้เยาว์จำนวน 7 คน รับการอบรม "Learning to Emerging Adults in Religious Life" ที่มหาไถ่ มีนบุรี กรุงเทพฯ