สัมมนา พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาสสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2019

         วันที่ 11-13 พฤศจิกายน ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ร่วมสัมมนา พระสงฆ์​ นักบวช​ ฆราวาส ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี​ ประจำปี​ 2019  หัวข้อ​ "บทบาทคริสตชน​ เพื่อการประกาศข่าวดีในฐานะที่เป็นศิษย์ธรรมทูต" บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี