20191119งานชุมนุมเยาวชนสหพันธ์นักบวช สาทร

      วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ จำนวน 5 คน เข้าร่วมเป็นหนึ่งในการจัดชุมนุมเยาวชนสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย ในหัวข้อ "Come and See" ซิึ่งมีเยาวชนจำนวน 404 คน และบุคลากร 175 คน จากสมาชิกสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย จำนวน 25 คณะ มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย ที่โรงเรียนพระแม่มารี สาทร กรุงเทพฯ