20200229เสกสุสาน บางนกแขวก        วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 สมาชิกคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ร่วมพิธีเสกสุสานอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม