20200621ฉลองแม่พระบ้านพร

      วันที่ 20 มิถุนายน 2020 สมาชิกคณะผู้รับใช้ฯ เขตภาคกลาง ร่วมกันฉลองดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ โดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธี ที่วัดน้อยบ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี

 

20200621ฉลองแม่พระบ้านพร.JPG IMG_2194.JPG IMG_2195.JPG

IMG_2197.JPG IMG_2247.JPG IMG_2254.JPG

IMG_2295.JPG IMG_5709.JPG IMG_5716.JPG

IMG_5717.JPG IMG_5718.JPG IMG_5719.JPG

IMG_5720.JPG IMG_5723.JPG IMG_5727.JPG

IMG_5732.JPG IMG_5745.JPG IMG_5753.JPG

IMG_5756.JPG IMG_5758.JPG IMG_5760.JPG

IMG_5764.JPG IMG_5765.JPG IMG_5770.JPG

IMG_5772.JPG IMG_5773.JPG IMG_5775.JPG

IMG_5777.JPG IMG_5779.JPG IMG_5781.JPG

IMG_5791.JPG IMG_5802.JPG IMG_5820.JPG

IMG_5827.JPG IMG_5833.JPG IMG_5835.JPG

IMG_5839.JPG IMG_5844.JPG