20200630ฉลอง 90 ปี มิสซังราชบุรี

      วันที่ 30 มิถุนายน 2020 ซิสเตอร์มะลิวัลย์ ซิสเตอร์สมปอง ตัวแทนคณะผู้รับใช้ฯ ร่วมยินดีกับสังฆมณฑลราชบุรี โอกาสฉลอง 90 ปี มิสซังราชบุรี (Mission Sui Iuris of Ratjaburi : 1930-2020)” โดยพระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ที่บ้านราชินีแห่งอัครสาวก (บ้านพักพระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี)

 

104880540_2330965400530965_3933873740673646938_o.jpg 105489262_2330966207197551_1429323517741665248_o.jpg 105519106_2330968033864035_3537656409707820040_o.jpg

105549148_2330967750530730_4354782877056496516_o.jpg 105584776_2330966520530853_2993331398025892908_o.jpg 105709483_2330967683864070_1739036597981034107_o.jpg

105909512_2330966637197508_8314877375211387229_o.jpg 106224806_2330966460530859_7211050229749891583_o.jpg 106263358_2330965960530909_1216822152172144349_o.jpg

106307112_2330968240530681_5524871181950916408_o.jpg 106418025_2330968073864031_6373635814816383528_o.jpg 106530759_2330967477197424_7976984129805185762_o.jpg

106740930_2330967660530739_2937243754111603102_o.jpg 106916085_2330966243864214_1134150808074390687_o.jpg 20200630ฉลอง 90 ปี มิสซังราชบุรี.jpg

83442835_2330966273864211_8384531997335298234_o.jpg