20200725อบรมทาลิทาคุม บ้านผู้หว่าน สามพราน

      วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2020 ซิสเตอร์ลาวัลย์ ก๊กเครือ และซิสเตอร์นิตวดา อ่อนเทศ เข้าร่วมอบรมสัมมนาความร่วมมือระหว่างศาสนา หัวข้อ" เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างนักบวชพุทธ-คริสต์ในการขจัดความรุนแรง การละเมิดและการค้ามนุษย์ ในเด็ก เยาวชนและสตรี" มีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและภิกษุณีรวม 52 คน การสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานฑูตสหรัฐประจำกรุงวาติกัน ผ่านTalitha Kum UISG Rome ร่วมกับTalitha Kum Thailand และสหพันธ์เจ้าคณะนักบวชชายหญิงแห่งประเทศไทย ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

 

109816276_390033478625844_5111252227716716555_n.jpg 109894733_390033275292531_138214052303304837_n.jpg 110148372_3786274401398981_7335769941206745109_n.jpg

111624859_3786274598065628_734726238525127693_n.jpg 112473189_3786274888065599_2418127374720901189_n.jpg 112597000_4073166042758042_6224870945418519272_o.jpg

112701194_3786274518065636_7638986052969426977_n.jpg 114413754_4073165772758069_1361905243814282667_o.jpg 115597691_3786274831398938_3192227239542377832_n.jpg

115745071_4073165779424735_7404780762915966713_o.jpg 115772174_168687304711706_2105374406580370968_o.jpg 115773327_3786274958065592_6304981926456070624_n.jpg

116045751_390032908625901_4797391562958798019_n.jpg 116366222_4073165756091404_2876179868950939839_o.jpg 116448238_390033515292507_2490806447718857404_n.jpg

116491696_168687491378354_1406306894613847448_n.jpg 116582966_168687171378386_7828297550464221545_o.jpg 116584490_168687181378385_8082057435836002815_o.jpg

116632431_168687528045017_3117068071348314086_o.jpg 116693656_168687601378343_8053448375418459285_o.jpg 116792046_168687484711688_7881352753753757588_n.jpg

116800099_168687118045058_6543581301631029349_o.jpg 117156603_168687594711677_7296901690635250219_o.jpg 20200725อบรมทาลิทาคุม บ้านผู้หว่าน สามพราน.jpg