Get Adobe Flash player

20200727อัสปีรันต์ปบรมกับคุณสมบัติ

     วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2020  อัสปีรันต์ปี 1และ ปี 2 จำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรมคริสตศาสนธรรมสำหรับผู้ฝึกหัด ครูคำสอนและฆราวาสผู้สนใจ ในหัวข้อ "การใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอน" วิทยากรโดย คุณสมบัติ งามวงศ์ ศูนย์แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน จ.นครปฐม

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง