20200727อัสปีรันต์ปบรมกับคุณสมบัติ

     วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2020  อัสปีรันต์ปี 1และ ปี 2 จำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรมคริสตศาสนธรรมสำหรับผู้ฝึกหัด ครูคำสอนและฆราวาสผู้สนใจ ในหัวข้อ "การใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอน" วิทยากรโดย คุณสมบัติ งามวงศ์ ศูนย์แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน จ.นครปฐม

20200727อัสปีรันต์ปบรมกับคุณสมบัติ.jpg IMG_6343.jpg IMG_6344.jpg

IMG_6346.jpg IMG_6352.jpg IMG_6353.jpg

IMG_6354.jpg IMG_6357.jpg IMG_6360.jpg

IMG_6370.jpg IMG_6372.jpg IMG_6373.jpg

IMG_6374.jpg IMG_6375.jpg IMG_6380.jpg

IMG_6382.jpg IMG_6383.jpg IMG_6386.jpg

IMG_6389.jpg IMG_6390.jpg IMG_6391.jpg

IMG_6397.jpg IMG_6398.jpg IMG_6400.jpg

IMG_6402.jpg