20200805สัมมนาพัฒนาศักยภาพเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์

       วันที่ 5-6 สิงหาคม 2020 ซิสเตอร์นิตวดา ซิสเตอร์วันเพ็ญ ซิสเตอร์อำไพ เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2020 โดยเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมมือกับเครือข่ายนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 

161923.jpg 161924.jpg 20200805สัมมนาพัฒนาศักยภาพเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์.jpg

S__121004053.jpg S__121004060.jpg S__121004070.jpg

S__121036802.jpg messageImage_1596259067442.jpg