20201020ภคินีผู้เยาว์ของคณะ  เข้ารับการอบรมฟื้นฟูจิตใจ

      วันที่ 20-22 ตุลาคม 2020 ภคินีผู้เยาว์ของคณะ อบรมฟื้นฟูจิตใจประจำปีการศึกษา 2563 ณ บ้านจิตภาวนา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร เป็นวิทยากร