20201124ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ร่วมทำบุญให้โครงการพระเมตตา เบตง ยะลา

    วันที่ 24 พฤศจิกาน 2020 ซิสเตอร์มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์ อธิการิณีเจ้าคณะ และสมาชิกคณะผู้รับใช้ฯ เข้าพบพระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เพื่อมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการชุมชนพระเมตตา เบตง จ.ยะลา

20201124ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ร่วมทำบุญให้โครงการพระเมตตา เบตง ยะลา.jpg 32463.jpg 32464.jpg

32465.jpg 32466.jpg 32467.jpg

32468.jpg