Get Adobe Flash player

20210122เข้าเงียบประจำปี

      วันที่ 22-29 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ เข้าเงียบประจำปี รุ่น 1 ทั้งที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี และโรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง