20210122เข้าเงียบประจำปี

      วันที่ 22-29 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ เข้าเงียบประจำปี รุ่น 1 ทั้งที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี และโรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี

141580231_10159460379204497_7594678369691371400_o.jpg 141639151_10159460377399497_2209829407636301308_o.jpg 141665858_10159460378374497_1206595143026908019_o.jpg

141715416_10159460378179497_3641252658571975460_o.jpg 141737121_10159460378804497_8966404886906561625_o.jpg 142361570_10159460379004497_4026132500832896880_o.jpg

142579472_10159460378334497_4552656849065267530_o.jpg 142641897_10159460378904497_2800292831069085617_o.jpg 142939005_10159460378854497_4483697313146994795_o.jpg

144191451_10159460378709497_5356171532658715430_o.jpg 144550156_10159460378119497_6393758545572114404_o.jpg IMG_2530.JPG

IMG_2531.JPG IMG_2532.JPG IMG_2534.JPG

IMG_2535.JPG IMG_2536.JPG IMG_2538.JPG

IMG_2539.JPG IMG_2540.JPG IMG_2542.JPG

IMG_2543.JPG IMG_2544.JPG IMG_2554.JPG

IMG_2558.JPG IMG_2569.JPG IMG_2582.JPG

IMG_2585.JPG IMG_2589.JPG IMG_2602.JPG

IMG_2607.JPG เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_0.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_1.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_10.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_11.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_12.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_13.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_14.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_15.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_16.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_19.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_2.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_20.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_21.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_22.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_23.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_24.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_25.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_26.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_27.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_28.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_29.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_3.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_30.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_31.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_32.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_33.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_4.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_41.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_42.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_43.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_44.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_45.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_46.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_47.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_48.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_5.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_52.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_53.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_54.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_56.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_57.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_58.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_59.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_6.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_60.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_61.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_63.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_66.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_7.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_78.jpg

เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_80.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_81.jpg เข้าเงียบประจำปีรุ่น 1 _เขตภาคใต้_210222_84.jpg