Get Adobe Flash player

ข่าวสารผู้รับใช้ฯ

คำสอนทรงคุณค่า

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Who 's Online

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บทเพลงของผู้รับใช้ฯ

20210115สัมมนา วันจิตตารมณ์ครอบครัวซาเลเซียนออนไลน์

    วันที่ 15-17 มกราคม 2564 อธิการิณีเจ้าคณะ ซิสเตอร์มะลิวัลย์ ซิสเตอร์สมปอง ซิสเตอร์อุษณีย์ ซิสเตอร์สุภาวดี ซิสเตอร์อริสรา และซิสเตอร์อุทุมพร ร่วมสัมมนา วันจิตตารมณ์ครอบครัวซาเลเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ "ขับเคลื่อนด้วยความหวัง" ในประเทศไทยมีตัวแทนสมาชิกครอบครัวซาเลเซียนร่วมงานจำนวน 85 คน ในจำนวนนี้มีผู้ใหญ่ของแต่ละคณะ (เจ้าคณะ) ในสังกัดของครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 จึงได้จัดการประชุมโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจำนวน 5 กลุ่ม คือ สำนักงานบ้านเจ้าคณะแขวงฯ กรุงเทพ, บ้านธารพระพร สามพราน, บ้าน Salesianum สามพราน, โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง, และโรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง