Get Adobe Flash player

20210603เตรียมของแจกพี่น้องกักตัวที่ เขาย้อย เพชรบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2021 คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ โรงเรียนนารีวิทยา ร่วมกับภาคีคาทอลิกไทย จัดเตรียมตะกร้าปันสุข เพื่อส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 พื้นที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จำนวน 500 ชุด ณ บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง