Get Adobe Flash player

20210505งวันแรก งานศพซ.อันนาประภา แจวเจริญ

       วันที่ 5 พฤษภาคม 2021 คืนแรก พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์ อันนา ประภา แจวเจริญ โดยคุณพ่อศิริศักดิ์ ยอเซฟ เป็นประธานในพิธี ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง