Get Adobe Flash player

20210506วันสอง งานศพซ.อันนาประภา แจวเจริญ

      วันที่ 6 พฤษภาคม 2021 คืนสอง พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์ อันนา ประภา แจวเจริญ โดยคุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ เป็นประธานในพิธี ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง