Get Adobe Flash player

20210507วันสาม งานศพซ.อันนาประภา แจวเจริญ

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2021 คืนสาม พิธีสวดภาวนาอุทิศ และพิธีบูชาขอบพระคุณ แด่ซิสเตอร์ อันนา ประภา แจวเจริญ โดยคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ เป็นประธานในพิธี ที่บ้านพรพัชรฯ จ.ราชบุรี

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง