Get Adobe Flash player

20210807แจกอาหารผู้กักตัว หมู่บ้านห้วยกระวาน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

          วันที่ 7 สิงหาคม 2021 ฝ่ายสังคม คณะผู้รับใช้ฯ ได้ทราบข่าวว่าหมู่บ้านห้วยกระวาน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงติดโควิด-19 จำนวน มากกว่า 30 ครอบครัว ทางคณะจึงได้จัดเตรียมข้าวสาร นม มาม่า มะนาว และยารักษาโรค ไปแจกจ่าย โดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยมารับของแล้วนำไปส่งให้ตามบ้าน แต่ละบ้านมีประมาณ 8-10 คน

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง