Get Adobe Flash player

ข่าวสารผู้รับใช้ฯ

คำสอนทรงคุณค่า

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สถิติการเยี่ยมชม

000674805
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
208
536
5318
590460
208
20290
674805

Your IP: 35.175.191.36
Server Time: 2021-08-01 10:38:02

Who 's Online

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บทเพลงของผู้รับใช้ฯ

บ้านธารหทัย....

26168120 1305651166247331 2876704884664579631 n


บ้านธารหทัย

ประวัติความเป็นมาของบ้านธารหทัย

            ปี ค.ศ. 1999 โอกาสเตรียมปีปีติมหาการุญ และเพื่อสนองพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา   ยอห์น  ปอล ที่  2  ให้อยู่เคียงข้างคนยากจน  คนรอคอยโอกาส  และในเวลาเดียวกันในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ  มติจากการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่  8  ได้กำหนดให้ดำเนินการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือเด็กรอคอยโอกาส  อย่างเป็นรูปธรรม  ชัดเจนและ มีผลต่อกิจการช่วยเหลือผู้ยากไร้  ประจวบกับคุณพ่อปีเตอร์ บุญนาค ทองอำไพ ถึงแก่กรรม  ในพินัยกรรมของท่านระบุเงินฝากธนาคารมอบให้คณะภคินีผู้รับใช้ฯ   คณะจึงใช้เงินจำนวนนี้เพื่อสร้างบ้านสำหรับเด็กยากจนตามโครงการของคณะ  บ้านธารหทัย  จึงกำเนิด  ณ บ้านเลขที่  4  หมู่ 9  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  บ้านนี้จึงเป็นผืนนาที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวดีและเป็นพยานหล่อเลี้ยงชีวิต ในการรับใช้สังคมผู้รอคอยโอกาสของคณะภคินีผู้รับใช้ฯ  ที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามจิตตารมณ์แรกเริ่มของคณะ  

วัตถุประสงค์ของบ้านธารหทัย

 1. เพื่อส่งเสริมเด็กรอคอยโอกาส  เด็กกำพร้า  เด็กยากจน  ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นการดำรงชีวิต
 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กผู้รอยคอยโอกาส  ได้ฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการทำมาหาเลี้ยงชีพ เพื่อช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวต่อไปได้ในอนาคต
 2. เพื่อให้เด็กรอคอยโอกาสนี้ได้เติบโตและมีชีวิตความเป็นอยู่  มีศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับสังคมทั่วไป มีความมั่นใจและมุ่งมั่นในการเป็นคนดีของสังคม  ช่วยเหลือตนเองและช่วยผู้อื่นได้

 

ผู้รับผิดชอบบ้านธารหทัย

 • ะหว่าง เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2000  ถึง วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2002    

คือ ซิสเตอร์วิไลวรรณ    ยนปลัดยศและซิสเตอร์นิตยา   โจสรรค์นุสนธ์ (แทนชั่วคราว )

 • ระหว่างเดือนเมษายน ค.ศ. 2002  ถึง วันที่  30 เมษายน ค.ศ. 2007    

คือ ซิสเตอร์พวงผกา ราชธน

 • ระหว่างเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2007  ถึงวันที่  12 พฤษภาคม ค.ศ. 2008   

คือ ซิสเตอร์ลัดดา  ทศไพสนธิและ ซิสเตอร์ประทุมวัลย์   กิจแก้ว

 • ระหว่างเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 ถึง  ปัจจุบันคือ  ซิสเตอร์ประพิศ   เอ็นดู
 • สถิติจำนวนเด็กที่อาศัยในบ้านธารหทัย
 • ระยะแรก (ระหว่างปี ค.ศ. 2000  ถึง ค.ศ. 2004) จำนวน เด็กชาย-หญิง  ประมาณ  13 - 18  คน
 • ระยะแรก (ระหว่างปี ค.ศ. 2005  ถึง ค.ศ. 2009) จำนวน เด็กชาย-หญิง  ประมาณ  14 - 25  คน
 • ระยะแรก (ระหว่างปี ค.ศ. 2010  ถึง ปัจจุบัน)      จำนวน เด็กชาย-หญิง  ประมาณ  19 – 41   คน

งบประมาณของบ้านธารหทัย

 • > รับจากคณะ   ผ่านทางโรงเรียนในเครือของคณะจำนวน 7 โรงเรียน
 • > งบจากคณะ  ถ้ามีโครงการใหญ่ ที่ใช้เงินจำนวนมาก  เช่น  เรื่องที่ดิน  การเกษตร  สิ่งปลูกสร้าง  ซ่อมแซม
 • > เงินทุนช่วยเหลือจากกองทุน  สมาคมบ้านธารหทัย  ประเทศฝรั่งเศส
 • > เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 
 • > จำหน่ายงานประดิษฐ์  เช่น   ดอกมะลิวันแม่ 

การดำเนินกิจการของบ้านธารหทัย  

          วันที่  5  เมษายน ค.ศ. 1999 เป็นวันที่เริ่มรับเด็กหญิงเผ่ากระเหรี่ยง จากหมู่บ้านตะโกล่าง  จำนวน 11 คน เข้ามาอยู่ในบ้านธารหทัย ได้ส่งเด็กเหล่านี้ไปเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านหนองขาม ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านธารหทัย 2 กิโลเมตร ต่อมารับเด็กหญิง และเด็กชาย จากชุมชนกระเหรี่ยง ในแถบชายแดนสวนผึ้ง   และเด็กไทยอื่นๆ  ที่สภาพครอบครัวไม่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตที่กำลังเติบโตของพวกเขา  มาอุปการะ  เลี้ยงดู อบรม ให้การศึกษาจนถึงชั้นสูงสุด ให้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเบื้องต้น ในด้านเกษตรกรรม  เลี้ยงสัตว์   งานประดิษฐ์ดอกไม้   ประดิษฐ์ของชำร่วย และดนตรีสากลเบื้องต้น 

วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2001  ได้มีพิธีเปิดและเสกบ้านธารหทัยอย่างเป็นทางการ โดย ฯพณฯ มนัส  จวบสมัย  ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี  บุคคลสำคัญในท้องถิ่น   เช่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลป่าหวาย   นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลสวนผึ้ง และเจ้าของที่ดินเดิม  พร้อมกับคณะพระสงฆ์  ซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัดของคณะผู้รับใช้ฯ   คุณครูจากโรงเรียนนารีวิทยา  วงดุริยางค์โรงเรียนนารีวิทยา  นักเรียนประจำ ฯลฯ

กิจการในปีแรก  มีปัญหาหลายด้าน  เนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  ยังไม่ครบถ้วนและเด็ก ๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ   แต่เด็กที่โตประมาณชั้นประถมปีที่  3 ขึ้นไป รู้จักช่วยเหลืองาน  อดทนและดูแลน้องๆ  เชื่อฟังเป็นอย่างดี และมีคนงานชาย  คนงานหญิง  คนขับรถ ช่วยเหลือ  พร้อมได้รับศาสนบริกรด้านพิธีกรรมจากคุณพ่อดำรง  บุญรติวงศ์   ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย ได้รับการประสานงานด้านกิจการเมตตาปราณี  จากมาแมร์โรเบิร์ต (คณะอุร์สุลิน) ซึ่งอยู่ ณ วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวงเช่น การพาไปเยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยที่ค่ายอพยพ หมู่บ้านตามชายแดน  และได้นำสิ่งของไปแบ่งปันให้ผู้ลำบากกว่า ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากบรรดาสมาชิกในคณะภคินีผู้รับใช้ฯ  ที่สลับกันมาเยี่ยมเยียน นำสิ่งของมาฝาก  และช่วยสนับสนุนด้านต่างๆ  มีผู้ใจบุญสนใจ  ให้ความเอาใจใส่มาเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ  หลายท่านอยากสัมผัส  อยากรู้จักบ้านธารหทัย เมื่อได้ยินว่าคณะภคินีผู้รับใช้ ฯ เปิดบ้านเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้

ในปีต่อๆ มา จนถึงปัจจุบัน บ้านธารหทัย ได้รับเด็กเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า   เด็กที่ขัดสน  จากปัญหาสภาพครอบครัว แตกแยก  ถูกทอดทิ้ง   แยกเด็กออกจากสภาพที่มีอันตรายจากการล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัว เด็กที่ถูกใช้แรงงาน สภาพแวดล้อมสี่ยงต่อการติดยาเสพติด  เด็กที่บ้านอยู่ห่างไกล จากสถานศึกษามาก ไม่มีโอกาสได้เรียน หรือผู้รอคอยโอกาสอื่นๆ ส่งให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านและเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แล้ว ก็ได้ส่งต่อไปเรียนที่โรงเรียน สารสาสน์วิเทศบางบอน   ซึ่งช่วยอนุเคราะห์เรื่องทุนการศึกษาต่อไป จนสามารถประกอบอาชีพได้


29365345 1622228194540544 4027061499661910016 n


และสามารถพบกับเราได้ที่https://www.facebook.com/bantanhathai

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง