Get Adobe Flash player

ข่าวสารผู้รับใช้ฯ

สถิติการเยี่ยมชม

001536882
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
724
337
3714
1454053
18680
21390
1536882

Your IP: 100.28.0.143
Server Time: 2024-07-25 19:05:53

Who 's Online

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านธารหทัย....

26168120 1305651166247331 2876704884664579631 n


บ้านธารหทัย

ประวัติความเป็นมาของบ้านธารหทัย

            ปี ค.ศ. 1999 โอกาสเตรียมปีปีติมหาการุญ และเพื่อสนองพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา   ยอห์น  ปอล ที่  2  ให้อยู่เคียงข้างคนยากจน  คนรอคอยโอกาส  และในเวลาเดียวกันในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ  มติจากการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่  8  ได้กำหนดให้ดำเนินการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือเด็กรอคอยโอกาส  อย่างเป็นรูปธรรม  ชัดเจนและ มีผลต่อกิจการช่วยเหลือผู้ยากไร้  ประจวบกับคุณพ่อปีเตอร์ บุญนาค ทองอำไพ ถึงแก่กรรม  ในพินัยกรรมของท่านระบุเงินฝากธนาคารมอบให้คณะภคินีผู้รับใช้ฯ   คณะจึงใช้เงินจำนวนนี้เพื่อสร้างบ้านสำหรับเด็กยากจนตามโครงการของคณะ  บ้านธารหทัย  จึงกำเนิด  ณ บ้านเลขที่  4  หมู่ 9  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  บ้านนี้จึงเป็นผืนนาที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวดีและเป็นพยานหล่อเลี้ยงชีวิต ในการรับใช้สังคมผู้รอคอยโอกาสของคณะภคินีผู้รับใช้ฯ  ที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามจิตตารมณ์แรกเริ่มของคณะ  

วัตถุประสงค์ของบ้านธารหทัย

 1. เพื่อส่งเสริมเด็กรอคอยโอกาส  เด็กกำพร้า  เด็กยากจน  ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นการดำรงชีวิต
 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กผู้รอยคอยโอกาส  ได้ฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการทำมาหาเลี้ยงชีพ เพื่อช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวต่อไปได้ในอนาคต
 2. เพื่อให้เด็กรอคอยโอกาสนี้ได้เติบโตและมีชีวิตความเป็นอยู่  มีศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับสังคมทั่วไป มีความมั่นใจและมุ่งมั่นในการเป็นคนดีของสังคม  ช่วยเหลือตนเองและช่วยผู้อื่นได้

 

ผู้รับผิดชอบบ้านธารหทัย

 • ะหว่าง เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2000  ถึง วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2002    

คือ ซิสเตอร์วิไลวรรณ    ยนปลัดยศและซิสเตอร์นิตยา   โจสรรค์นุสนธ์ (แทนชั่วคราว )

 • ระหว่างเดือนเมษายน ค.ศ. 2002  ถึง วันที่  30 เมษายน ค.ศ. 2007    

คือ ซิสเตอร์พวงผกา ราชธน

 • ระหว่างเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2007  ถึงวันที่  12 พฤษภาคม ค.ศ. 2008   

คือ ซิสเตอร์ลัดดา  ทศไพสนธิและ ซิสเตอร์ประทุมวัลย์   กิจแก้ว

 • ระหว่างเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 ถึง  ปัจจุบันคือ  ซิสเตอร์ประพิศ   เอ็นดู
 • สถิติจำนวนเด็กที่อาศัยในบ้านธารหทัย
 • ระยะแรก (ระหว่างปี ค.ศ. 2000  ถึง ค.ศ. 2004) จำนวน เด็กชาย-หญิง  ประมาณ  13 - 18  คน
 • ระยะแรก (ระหว่างปี ค.ศ. 2005  ถึง ค.ศ. 2009) จำนวน เด็กชาย-หญิง  ประมาณ  14 - 25  คน
 • ระยะแรก (ระหว่างปี ค.ศ. 2010  ถึง ปัจจุบัน)      จำนวน เด็กชาย-หญิง  ประมาณ  19 – 41   คน

งบประมาณของบ้านธารหทัย

 • > รับจากคณะ   ผ่านทางโรงเรียนในเครือของคณะจำนวน 7 โรงเรียน
 • > งบจากคณะ  ถ้ามีโครงการใหญ่ ที่ใช้เงินจำนวนมาก  เช่น  เรื่องที่ดิน  การเกษตร  สิ่งปลูกสร้าง  ซ่อมแซม
 • > เงินทุนช่วยเหลือจากกองทุน  สมาคมบ้านธารหทัย  ประเทศฝรั่งเศส
 • > เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 
 • > จำหน่ายงานประดิษฐ์  เช่น   ดอกมะลิวันแม่ 

การดำเนินกิจการของบ้านธารหทัย  

          วันที่  5  เมษายน ค.ศ. 1999 เป็นวันที่เริ่มรับเด็กหญิงเผ่ากระเหรี่ยง จากหมู่บ้านตะโกล่าง  จำนวน 11 คน เข้ามาอยู่ในบ้านธารหทัย ได้ส่งเด็กเหล่านี้ไปเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านหนองขาม ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านธารหทัย 2 กิโลเมตร ต่อมารับเด็กหญิง และเด็กชาย จากชุมชนกระเหรี่ยง ในแถบชายแดนสวนผึ้ง   และเด็กไทยอื่นๆ  ที่สภาพครอบครัวไม่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตที่กำลังเติบโตของพวกเขา  มาอุปการะ  เลี้ยงดู อบรม ให้การศึกษาจนถึงชั้นสูงสุด ให้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเบื้องต้น ในด้านเกษตรกรรม  เลี้ยงสัตว์   งานประดิษฐ์ดอกไม้   ประดิษฐ์ของชำร่วย และดนตรีสากลเบื้องต้น 

วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2001  ได้มีพิธีเปิดและเสกบ้านธารหทัยอย่างเป็นทางการ โดย ฯพณฯ มนัส  จวบสมัย  ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี  บุคคลสำคัญในท้องถิ่น   เช่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลป่าหวาย   นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลสวนผึ้ง และเจ้าของที่ดินเดิม  พร้อมกับคณะพระสงฆ์  ซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัดของคณะผู้รับใช้ฯ   คุณครูจากโรงเรียนนารีวิทยา  วงดุริยางค์โรงเรียนนารีวิทยา  นักเรียนประจำ ฯลฯ

กิจการในปีแรก  มีปัญหาหลายด้าน  เนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  ยังไม่ครบถ้วนและเด็ก ๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ   แต่เด็กที่โตประมาณชั้นประถมปีที่  3 ขึ้นไป รู้จักช่วยเหลืองาน  อดทนและดูแลน้องๆ  เชื่อฟังเป็นอย่างดี และมีคนงานชาย  คนงานหญิง  คนขับรถ ช่วยเหลือ  พร้อมได้รับศาสนบริกรด้านพิธีกรรมจากคุณพ่อดำรง  บุญรติวงศ์   ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย ได้รับการประสานงานด้านกิจการเมตตาปราณี  จากมาแมร์โรเบิร์ต (คณะอุร์สุลิน) ซึ่งอยู่ ณ วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวงเช่น การพาไปเยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยที่ค่ายอพยพ หมู่บ้านตามชายแดน  และได้นำสิ่งของไปแบ่งปันให้ผู้ลำบากกว่า ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากบรรดาสมาชิกในคณะภคินีผู้รับใช้ฯ  ที่สลับกันมาเยี่ยมเยียน นำสิ่งของมาฝาก  และช่วยสนับสนุนด้านต่างๆ  มีผู้ใจบุญสนใจ  ให้ความเอาใจใส่มาเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ  หลายท่านอยากสัมผัส  อยากรู้จักบ้านธารหทัย เมื่อได้ยินว่าคณะภคินีผู้รับใช้ ฯ เปิดบ้านเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้

ในปีต่อๆ มา จนถึงปัจจุบัน บ้านธารหทัย ได้รับเด็กเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า   เด็กที่ขัดสน  จากปัญหาสภาพครอบครัว แตกแยก  ถูกทอดทิ้ง   แยกเด็กออกจากสภาพที่มีอันตรายจากการล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัว เด็กที่ถูกใช้แรงงาน สภาพแวดล้อมสี่ยงต่อการติดยาเสพติด  เด็กที่บ้านอยู่ห่างไกล จากสถานศึกษามาก ไม่มีโอกาสได้เรียน หรือผู้รอคอยโอกาสอื่นๆ ส่งให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านและเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แล้ว ก็ได้ส่งต่อไปเรียนที่โรงเรียน สารสาสน์วิเทศบางบอน   ซึ่งช่วยอนุเคราะห์เรื่องทุนการศึกษาต่อไป จนสามารถประกอบอาชีพได้


29365345 1622228194540544 4027061499661910016 n


และสามารถพบกับเราได้ที่https://www.facebook.com/bantanhathai

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง