Get Adobe Flash player

ข่าวสารผู้รับใช้ฯ

คำสอนทรงคุณค่า

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สถิติการเยี่ยมชม

000560095
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
122
295
2029
478533
1464
21221
560095

Your IP: 3.237.71.247
Server Time: 2021-03-05 07:18:18

Who 's Online

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บทเพลงของผู้รับใช้ฯ

หัวข้อสมัชชาสามัญครั้งที่ 11 (2015-2020)
 "เป็นประจักษ์พยานชีวิตที่เชื่อถือได้ของพระคริสตเจ้าตามลักษณะเฉพาะของคณะภคินีผู้รับใช้ฯ"
 

 วิสัยทัศน์

        ภคินีผู้รับใช้ฯ สานุศิษย์ธรรมทูตผู้ร้อนรน  เข้มข้นในประสบการณ์ความรักของพระเจ้า  พยานชีวิตที่โดดเด่นในความรักเมตตา    กล้าก้าวออกไปประกาศข่าวดีแบบใหม่   ด้วยความหวังและความชื่นชมยินดี

นโยบาย

1. ปลุกเร้าสมาชิกทุกคนให้มีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า หยั่งรากลึกในประสบการณ์ส่วนตัวกับพระคริสตเจ้ายิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังในการอุทิศตน เป็นสานุศิษย์ธรรมทูตที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่
2. รณรงค์ให้สมาชิกทุกคนร่วมกันสร้างบรรยากาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริงในหมู่คณะ และในทุกสถานที่ที่ถูกส่งไป ด้วยจิตตารมณครอบครัว
3. ปลูกฝังและเสริมสร้างประสบการณ์การเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าตามลักษณะเฉพาะของคณะภคินีผู้รับใช้ฯ เพื่อสามารถเป็นประจักษ์พยานชีวิตที่เด่น ชัดในเรื่องความรักเมตตา ความชื่นชมยินดี ความเรียบง่าย การรู้จักประมาณตน และพร้อมที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามแบบอย่างของพระแม่มารีย์
4. ปลูกฝังให้สมาชิกทุกคนมีจิตตารมณ์ธรรมทูตที่ร้อนรน ปลุกเร้าให้กระตือรือร้นในการประกาศข่าวดีแบบใหม่ และเป็นประกาศกในงานประกาศความรักเมตตาของพระเจ้า
5. เร่งรัดให้สมาชิกออกจากความสะดวกสบายส่วนตัว เพื่อก้าวออกไปเป็นประจักษ์พยานอย่างกล้าหาญในงานอภิบาลและงานแพร่ธรรม เฉพาะอย่างยิ่ง การใส่ใจและการช่วยเหลือผู้รอคอยโอกาส โดยร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่น
6. ผลักดันให้อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และอัตลักษณ์โรงเรียนในเครือคณะภคินีผู้รับใช้ฯ ให้ปรากฏเด่นชัดในโรงเรียนเพื่อเป็นสนามงานและฐานแห่งการประกาศข่าวดีแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมสมาชิกให้มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสังคมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ เพื่องานแพร่ธรรมและงานอภิบาลอย่างเหมาะสม

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง