Get Adobe Flash player

ข่าวสารผู้รับใช้ฯ

สถิติการเยี่ยมชม

001491038
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
61
1118
4384
1404650
19133
21116
1491038

Your IP: 3.239.11.178
Server Time: 2024-05-25 02:09:50

Who 's Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หัวข้อสมัชชาสามัญครั้งที่ 11 (2015-2020)
 "เป็นประจักษ์พยานชีวิตที่เชื่อถือได้ของพระคริสตเจ้าตามลักษณะเฉพาะของคณะภคินีผู้รับใช้ฯ"
 

 วิสัยทัศน์

        ภคินีผู้รับใช้ฯ สานุศิษย์ธรรมทูตผู้ร้อนรน  เข้มข้นในประสบการณ์ความรักของพระเจ้า  พยานชีวิตที่โดดเด่นในความรักเมตตา    กล้าก้าวออกไปประกาศข่าวดีแบบใหม่   ด้วยความหวังและความชื่นชมยินดี

นโยบาย

1. ปลุกเร้าสมาชิกทุกคนให้มีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า หยั่งรากลึกในประสบการณ์ส่วนตัวกับพระคริสตเจ้ายิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังในการอุทิศตน เป็นสานุศิษย์ธรรมทูตที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่
2. รณรงค์ให้สมาชิกทุกคนร่วมกันสร้างบรรยากาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริงในหมู่คณะ และในทุกสถานที่ที่ถูกส่งไป ด้วยจิตตารมณครอบครัว
3. ปลูกฝังและเสริมสร้างประสบการณ์การเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าตามลักษณะเฉพาะของคณะภคินีผู้รับใช้ฯ เพื่อสามารถเป็นประจักษ์พยานชีวิตที่เด่น ชัดในเรื่องความรักเมตตา ความชื่นชมยินดี ความเรียบง่าย การรู้จักประมาณตน และพร้อมที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามแบบอย่างของพระแม่มารีย์
4. ปลูกฝังให้สมาชิกทุกคนมีจิตตารมณ์ธรรมทูตที่ร้อนรน ปลุกเร้าให้กระตือรือร้นในการประกาศข่าวดีแบบใหม่ และเป็นประกาศกในงานประกาศความรักเมตตาของพระเจ้า
5. เร่งรัดให้สมาชิกออกจากความสะดวกสบายส่วนตัว เพื่อก้าวออกไปเป็นประจักษ์พยานอย่างกล้าหาญในงานอภิบาลและงานแพร่ธรรม เฉพาะอย่างยิ่ง การใส่ใจและการช่วยเหลือผู้รอคอยโอกาส โดยร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่น
6. ผลักดันให้อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และอัตลักษณ์โรงเรียนในเครือคณะภคินีผู้รับใช้ฯ ให้ปรากฏเด่นชัดในโรงเรียนเพื่อเป็นสนามงานและฐานแห่งการประกาศข่าวดีแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมสมาชิกให้มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสังคมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ เพื่องานแพร่ธรรมและงานอภิบาลอย่างเหมาะสม

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง