Get Adobe Flash player

ข่าวสารผู้รับใช้ฯ

สถิติการเยี่ยมชม

001536883
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
725
337
3715
1454053
18681
21390
1536883

Your IP: 100.28.0.143
Server Time: 2024-07-25 19:08:45

Who 's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นวกสถานแม่พระปฏิสนธินิรมล สามพราน.....

05 

นวกสถานคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

สามพราน จ.นครปฐม

 

1. ประวัติความเป็นมาของนวกสถานของคณะภคินีผู้รับใช้ ฯ

“บรรยากาศของสถานอบรมมีความสำคัญในการทำให้การอบรมบรรลุเป้าหมาย” (พระวินัยคณะผู้รับใช้ ฯ  ข้อ 87) และ  “คณะจะจัดบ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้รับการอบรมแต่ละขั้น  เพื่อให้การอบรมเป็นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การดูแลของภคินีซึ่งผู้ใหญ่ของคณะมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ” (ระเบียบการของคณะ ข้อ 63)  ขั้นตอนการอบรมที่สำคัญที่สุดก่อนเข้าสู่ชีวิตนักบวช คือ นวกภาพ  ดังนั้น  ผู้ใหญ่ของคณะจึงให้ความสำคัญแก่สถานอบรมนวกนารี ที่เรียกว่า “นวกสถาน”เป็นพิเศษ

                คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เริ่มมีนวกสถานแห่งแรกที่บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 1937  ที่ฝั่งตรงข้ามอาสนวิหารบางนกแขวก ต่อมาในปี 1939 ย้ายข้ามฟากไปอยู่บริเวณโรงเรียนนารีวัฒนาและดำเนินการไปจนถึงปี 1955 เป็นเวลรวม18 ปี นวกาจารย์คนแรกคือคุณแม่อันตนเนียตตา โมเรลลาโต ธ.มอ. (ปี 1937-1952) และคุณแม่เอสเตรีนา ปรันโด ธ.ม.อ. (ปี 1952-1956)  มีผู้สมัครเข้านวกภาพ รวม 53 คน  ถวายตัว 41 คน (ลาออกภายหลังถวายตัว 7 คน เสียชีวิตไปแล้ว 13 คน)

                เมื่อคณะขยายงานโดยส่งซิสเตอร์ไปประจำตามวัดต่าง ๆ ของสังฆมณฑล  เพื่อความสะดวกและเหมาะสมได้มีการย้ายนวกสถานไปที่ราชบุรี  คือ ที่อารามเซนต์เมรี่คอนแวนต์ (โรงเรียนนารีวิทยา) ราชบุรี  เริ่ม ปี 1955 ถึง 1970  รวมเวลา 15 ปี โดยมีนวกาจารย์ 3 คน คือ คุณแม่เอสเตรีนา ปรันโด (ปี  1952-1956) คุณแม่อาคาทา ลัดดา สัตย์วินิจ (ปี 1956-1967) ซิสเตอร์เซซิล จำเนียร ชุนฟ้ง (ปี1967-1974) มีผู้สมัครเข้านวกภาพ รวม 37 คน ถวายตัว 30 คน(ลาออกหลังถวายตัว 6 คนเสียชีวิตไปแล้ว 1 คน )

                ต่อมา งานของคณะขยายลงไปทางภาคใต้ด้วย   จึงได้มีการย้ายนวกสถานอีกครั้งหนึ่งไปที่ โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี  เริ่มปี 1970-1985  รวม 15 ปี   มีนวกาจารย์ 4 คน คือ  ซิสเตอร์เซซิล จำเนียร ชุนฟ้ง (ปี 1967-1974) ซิสเตอร์อังเนส วิไลวรรณ ยนปลัดยศ  (ปี1974-1978) ซิสเตอร์มาเรีย สมปอง ทับปิง (ปี1978-1981) ซิสเตอร์มาเรีย พวงผกา ราชธน (ปี1981-1983) และซิสเตอร์เซซิล จำเนียร ชุนฟ้ง (ปี 1983-1985) มีผู้สมัครเข้านวกภาพ รวม 56 คน  ถวายตัว 42 คน (ลาออกหลังถวายตัว 12 คน  เสียชีวิตไปแล้ว 1 คน)  

                ที่สุด  คณะโดยทางคุณแม่อธิการิณีเจ้าคณะขณะนั้น คือ คุณแม่มาเรีย ยี่สุ่น โลนา และคณะที่ปรึกษา เล็งเห็นว่า  สามพรานเป็นสถานที่เหมาะสมเพื่อการอบรมนวกนารี  ได้อาศัยการอบรมร่วมกับบ้านอบรมในครอบครัวซาเลเซียนทั้งชายและหญิงที่มีบ้านอบรมที่สามพราน  และยังสามารถร่วมโครงการอบรมของศูนย์นักบวชหญิง  สามพรานด้วย  จึงได้ย้ายนวกสถานจากสุราษฎร์ธานีมาที่สามพราน  เริ่มในปี 1985 ถึงปัจจุบัน ครบ 25 ปีในปีนี้ (2010) โดยมีนวกาจารย์ 7 คน คือ ซิสเตอร์เซซิล จำเนียร ชุนฟ้ง (ปี 1983-1985) ซิสเตอร์วิไลวรรณ ยนปลัดยศ (ปี 1985-19886) ซิสเตอร์พวงผกา ราชธน (ปี1986-1988) ซิสเตอร์มะลิวัลย์  ปรมัตถ์วิโรจน์ (ปี1988-1997) ซิสเตอร์สุธี  เจริญพานิช (ปี1997-2000) ซิสเตอร์อุรษา ทองอำไพ (ปี 2000-2008) ซิสเตอร์พนารัตน์  เพ่งพินิจ (ปี 2008- 2015) ซิสเตอร์มีนา พึ่งพรพระ ( ปี2015- ปัจจุบัน ) มีผู้สมัครเข้านวกภาพ รวม 66 คน  ถวายตัว 44 คน (ลาออกหลังถวายตัว 11 คน)

 

2. นวกสถานแม่พระนิรมล  สามพราน

ที่ตั้ง     : 124 หมู่ 6  ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 

วันเปิด  : เปิดและเสกเป็นทางการ เมื่อวันที่  25 มีนาคม 1985  โดย เอกอัครสมณทูตวาติกัน ประจำประเทศไทย  ฯพณฯ เรนาโต มาร์ตีโน   ฯพณฯ ไมเคิล มีชัย  กิจบุญชู และ ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต  มีพระสังฆราช พระสงฆ์ และพี่น้องสัตบุรุษมากมายร่วมพิธี 

          ในวันเปิดและเสกนวกสถาน  ยังมีพิธีปฏิญาณครั้งแรกของสมาชิกด้วย  คือ ซิสเตอร์เทเรซา นิตยา   โจสรรค์นุสนธิ์  และซิสเตอร์เทเรซา ธิดาเพ็ญ จรัสศรี  ซึ่งทำการฉลองครบ 25 ปี แห่งการถวายตัวแด่พระเจ้าพร้อมกับการฉลองครบ 25 ปี ของนวกสถานแห่งนี้   นับเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับนวกสถานแห่งนี้ ที่พวกเขาพร้อมกับนวกาจารย์ในขณะนั้น คือ ซิสเตอร์เซซิล จำเนียร ชุนฟ้ง และคุณแม่อาคาทา ลัดดา สัตย์วินิจ ได้ล่วงหน้ามาช่วยกันตระเตรียมสถานที่ ทำความสะอาดและตกแต่งด้วยต้นไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ผล  เตรียมการเพื่อพิธีเปิดนวกสถาน ขณะที่เตรียมถวายตัวทั้งครบแด่พระเจ้าไปพร้อม ๆ กัน

                นวกสถานแห่งนี้ นอกจากเป็นสถานที่อบรมนวกนารีที่เตรียมถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าในกระบวนการสุดท้ายแล้ว  ยังเป็นสถานที่จัดอบรมสำหรับอัสปิรันต์ (หลังจบมัธยมศึกษาปีที่ 6) การอบรมโปสตุลันต์ และการอบรมภคินีผู้เยาว์ รวมทั้งการอบรมต่อเนื่องด้วย โดยการจัดอบรมของคณะ หรือการไปรับการอบรมที่ศูนย์นักบวชหญิงที่อยู่ใกล้ ๆ นอกจากนั้น ก็มีส่วนในงานอภิบาลกลุ่มคริสตชนของวัดนักบุญเปโตร  สามพราน  เฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่บ้านเปโตรพิทักษ์  เป็นการแบ่งปันชีวิตกับเด็ก ๆ และชาวบ้าน และฝึกงานไปด้วย

                เราร่วมกันโมทนาคุณพระเจ้า สำหรับธารพระพรตลอด 25 ปี ที่พระองค์ประทานให้คณะผ่านทางภารกิจการอบรมของนวกสถานแห่งนี้ รวมทั้งระลึกคุณบุคคลมากมายที่ได้ทุกเทและสนับสนุนภารกิจของนวกสถาน ทั้งทางตรงและด้วยวิธีการต่างๆ เราไม่สามารถระบุนามของทุกๆ ท่าน ณ ที่นี้ แต่วอนขอพระเจ้าทรงตอบแทนทุก ๆ ท่านด้วยพระพรที่แต่ละท่านต้องการ  หลายท่านได้กลับไปหาพระบิดาเจ้าแล้ว ขอพระองค์ประทานสันติสุขแก่ทุกท่านเทอญ   

 

               ปีการศึกษา 2558/2015

               สมาชิกบ้านนวกสถานฯ อธิการิณี ซิสเตอร์พนารัตน์ เพ่งพินิจ นวกาจารย์คือ ซิสเตอร์มีนา พึ่งพรพระ ภคินีผู้เยาว์ 1 คน เรียนคริสตศาสตร์ที่วิทยาลัยแสงธรรม  นวกนารีปีที่หนึ่ง 2 คน โปสตุลันต์ 2 คนและอัสปิรันต์ปีหนึ่ง 6 คน 

 

                   ปีการศึกษา 2559/2016 

               สมาชิกบ้านนวกสถานฯ อธิการิณี ซิสเตอร์พนารัตน์ เพ่งพินิจ นวกาจารย์คือ ซิสเตอร์มีนา พึ่งพรพระ ภคินีผู้เยาว์ 1 คน เรียนคริสตศาสตร์ที่วิทยาลัยแสงธรรม  นวกนารีปีที่สอง 2 คน นวกนารีปีที่หนึ่ง 2 คน อัสปิรันต์ปีหนึ่ง 6 คนและอัสปีรันต์ปีสอง 6 คน 

 

               ปีการศึกษา 2560/2017

               สมาชิกบ้านนวกสถานฯ อธิการิณี ซิสเตอร์พนารัตน์ เพ่งพินิจ นวกาจารย์คือ ซิสเตอร์มีนา พึ่งพรพระ ซิสเตอร์สุภาวดี แข็งกิจ พักรักษาตัว ภคินีผู้เยาว์ 3 คน เรียนคริสตศาสตร์ที่วิทยาลัยแสงธรรม นวกนารีปีที่สอง 1 คน โปสตูลันต์ 5 คน  อัสปีรันต์ปีสาม 2 คน  อัสปิรันต์ปีสอง 5 คนและอัสปีรันต์ปีหนึ่ง 2 คน

 

                    ปีการศึกษา 2561/2018

                สมาชิกบ้านนวกสถานฯ อธิการิณี ซิสเตอร์สมปอง  ทับปิง  นวกจารย์คือ ซิสเตอร์มีนา  พึ่งพรพระ  ซิสเตอร์สุภาวดี  แข็งกิจ  ดูแลภคินีผู้เยาว์ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแสงธรรม  ภคินีผู้เยาว์ 3 คน  เรียนคริสตศาสตร์ที่วิทยาลัยแสงธรรม  นวกนารีปีหนึ่ง 4 คน  โปสตูลันต์ 2 คน  อัสปีรันต์ปีสาม 4 คน และอัสปีรันต์ปีสอง 1 คน

 

                 ปีการศึกษา 2562/2019

                สมาชิกบ้านนวกสถานฯ อธิการิณี ซิสเตอร์สมปอง  ทับปิง  นวกจารย์คือ ซิสเตอร์มีนา  พึ่งพรพระ  ซิสเตอร์สุภาวดี  แข็งกิจ  พักภารกิจ  นวกนารีปีสอง 4 คน นวกนารีปีหนึ่ง 2 คน โปสตูลันต์ 5 คน  อัสปีรันต์ปีหนึ่ง 4 คน 

 

                 ปีการศึกษา 2563/2020

                สมาชิกบ้านนวกสถานฯ อธิการิณี ซิสเตอร์อุรษา  ทองอำไพ  นวกจารย์คือ ซิสเตอร์อริสรา  สุริปะ  ซิสเตอร์สุภาวดี  แข็งกิจ  พักภารกิจ  นวกนารีปีสอง 2 คน นวกนารีปีหนึ่ง 4 คน  อัสปีรันต์ปีสอง 2 คน อัสปีรันต์ปีหนึ่ง 1 คน

 

2020 สามพราน


      

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง